Konfidencialitātes politika

Vietnes www.avesco-rent.lv konfidencialitātes politika

Šī tīmekļa vietne apkopo dažus lietotāju personas datus.

Atsaucei šo dokumentu var izdrukāt, izmantojot komandu “drukāt” jebkuras pārlūkprogrammas iestatījumos.

Īpašnieks un datu pārvaldnieks

“Avesco Rent” SIA, “Ziedu Gravas”, Mārupes novads, LV-2167, Latvija

E-pasta adrese saziņai: riga@avesco-rent.com

Vākto datu veidi

Šī tīmekļa vietne vai trešās puses var apkopot sekojošus personas datu veidus: sīkdatnes, informācija par lietošanu, unikālie ierīču identifikatori reklāmām (piemēram, “Google Advertiser” ID vai IDFA).

Pilnīgu informāciju par katru personas datu veidu, kas ievākts, var iegūt šīs konfidencialitātes politikas sadaļās vai īpašo skaidrojumu tekstos, kuri redzami pirms datu vākšanas.

Personas datus var brīvi sniegt lietotājs, vai tie var tikt vākti automātiski, kad lietojat šo tīmekļa vietni.

Ja vien nav norādīts citādi, visu šīs tīmekļa vietnes pieprasīto datu sniegšana ir obligāta. Šos datus nesniedzot, tīmekļa vietne var nespēt nodrošināt savus pakalpojumus. Gadījumos, kad šajā tīmekļa vietnē īpaši norādīts, ka kādu datu sniegšana nav obligāta, lietotājs var nenorādīt šo informāciju, un tas nemazinās pakalpojumu pieejamību vai funkcijas.

Lietotāji, kuri nav pārliecināti par to, kuri personas dati ir jāsniedz obligāti, ir laipni aicināti sazināties ar īpašnieku.

Sīkdatnes vai citi sekošanas rīki, kurus izmanto šī tīmekļa vietne vai trešo pušu pakalpojumu sniedzēji šai tīmekļa vietnei, palīdz saņemt lietotājam nepieciešamos pakalpojumus, kā arī kalpo visiem citiem mērķiem, kuri aprakstīti šajā dokumentā un Sīkdatņu politikā, ja tāda ir pieejama.

Lietotāji ir atbildīgi par visiem trešo pušu personas datiem, kuri iegūti, publicēti vai izplatīti, izmantojot šo tīmekļa vietni, un apliecina, ka viņiem ir šo trešo pušu piekrišana viņu datus sniegt vietnes īpašniekam.

Datu apstrādes veids un vieta

Apstrādes metodes

Īpašnieks veic atbilstošus drošības pasākumus, lai novērstu neatļautu piekļuvi datiem, to izpaušanu, pārveidošanu vai neatļautu iznīcināšanu.

Datu apstrādi veic, izmantojot datorus un / vai IT rīkus, ievērojot organizatoriskās procedūras un veidus, kas ir stingri saistīti ar norādītajiem mērķiem. Dažos gadījumos datiem var piekļūt ne vien īpašnieks, bet arī noteiktas atbildīgās personas, kuras ir iesaistītas šīs tīmekļa vietnes darbības nodrošināšanā (administrators, pārdošanas, mārketinga speciālists, jurists, sistēmas administrators), vai nepieciešamības gadījumā – pilnvarotas ārējās puses (piemēram, trešās puses, kas sniedz tehniskos pakalpojumus, e-pasta nodrošinātāji, viesošanas pakalpojumu sniedzēji, IT uzņēmumi, sakaru uzņēmumi), kā īpašnieka datu apstrādātāji. Šo pušu atjauninātu sarakstu jebkurā brīdī var pieprasīt no īpašnieka.

Datu apstrādes juridiskais pamats

Īpašnieks var apstrādāt lietotāju saistītos personas datus, ja ir spēkā kāds no šiem nosacījumiem:

• lietotāji ir snieguši piekrišanu vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem. Piezīme: Saskaņā ar dažiem tiesību aktiem īpašniekam ir atļauts apstrādāt personas datus līdz brīdim, kad lietotājs iebilst pret šādu apstrādāšanu (“atsakās”), nebalstoties uz piekrišanu vai uz kādu no turpmāk minētajiem juridiskajiem pamatojumiem. Tomēr tas nav attiecināms, ja uz personas datu apstrādi attiecas Eiropas Savienības Datu aizsardzības likumi;

• datu sniegšana ir nepieciešama, lai varētu izpildīt ar lietotāju noslēgto līgumu un / vai jebkādus pirms līguma noslēgšanas radušos pienākumus;

• apstrāde nepieciešama, lai izpildītu īpašnieka juridiskās saistības;

• apstrāde ir saistīta ar uzdevumiem, kurus veic sabiedrības interesēs, vai īpašniekam izpildot likumiski sniegtās pilnvaras;

• apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu īpašnieka vai trešās puses likumīgās intereses.

Jebkurā gadījumā īpašnieks sniegs datu apstrādes juridisko pamatojumu, it īpaši, vai personas datu sniegšana ir noteikta likumā, vai tā ir līguma prasība vai nosacījums līguma noslēgšanai.

Vieta

Dati tiek apstrādāti īpašnieka birojos un citās vietās, kurās datu apstrādē iesaistītās puses atrodas.

Atkarībā no lietotāja atrašanās vietas, datu pārsūtīšana var būt saistīta ar lietotāja datu pārsūtīšanu uz citu valsti. Lietotāji var vairāk uzzināt par pārsūtīto datu apstrādes vietu sadaļā, kurā sniegta informācija par personas datu apstrādi.

Lietotājiem ir tiesības saņemt informāciju par juridisko pamatojumu datu pārsūtīšanai uz valsti, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, vai uz starptautisku organizāciju, kuras darbību nosaka starptautiski likumi vai kuru izveidojušas divas vai vairākas valstis, piemēram ANO, un par īpašnieka veiktajiem drošības pasākumiem viņu datu aizsardzībai.

Ja notiek datu pārsūtīšana, lietotāji var uzzināt vairāk, ieskatoties attiecīgajās šī dokumenta sadaļās vai jautāt īpašniekam, izmantojot kontaktu sadaļā sniegto informāciju.

Glabāšanas ilgums

Personas dati tiks apstrādāti un glabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai īstenotu mērķus, kuru dēļ tie tika vākti, tāpēc:

• personas dati, kuri vākti ar mērķi, kas saistīts ar līguma starp īpašnieku un lietotāju izpildi, tiks glabāti, līdz šis līgums būs pilnībā izpildīts;

• personas dati, kuri vākti ar mērķi īstenot īpašnieka likumīgās intereses, tiks glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu šo mērķi. Lietotāji šī dokumenta attiecīgajās sadaļās vai sazinoties ar īpašnieku var iepazīties ar informāciju par īpašnieka likumīgajām interesēm.

Īpašnieks var glabāt personas datus ilgāk, ja lietotājs ir sniedzi piekrišanu šādai apstrādei, līdz šī piekrišana tiek atsaukta. Turklāt īpašniekam var būt pienākums glabāt šos datus ilgāk, ja tas nepieciešams, lai izpildītu likumā noteiktos pienākumus vai rīkojumus.

Tiklīdz glabāšanas periods beidzas, personas dati ir jāizdzēš. Tādējādi tiesības piekļūt, tiesības dzēst, tiesības labot un tiesības datus pārvietot nevar izmantot pēc glabāšanas perioda beigām.

Datu apstrādes mērķi

Ar lietotāju saistītos datus iegūst, lai īpašnieks varētu sniegt savus pakalpojumus, izpildīt savus likumā noteiktos pienākumus, atbildēt uz varas iestāžu pieprasījumiem, aizsargāt savas tiesības un intereses (vai savu lietotāju / trešo pušu tiesības), konstatēt ļaunprātīgas vai krāpnieciskas darbības, kā arī nodrošināt šādas funkcijas: viesošanas un aizmugursistēmas infrastruktūra, mijiedarbība ar ārējiem sociālajiem tīkliem un platformām, satura rādīšana no ārējām platformām, analītika, reģistrēšanās un autorizēšanās, aizsardzība pret mēstulēm, tagu pārvaldība un maksājumu apstrāde.

Ar konkrētu informāciju par personas datiem, kurus izmanto katram mērķim, lietotājs var iepazīties sadaļā “Detalizēta informācija par personas datu apstrādi”.

Detalizēta informācija par personas datu apstrādi

Personas dati tiek vākti turpmāk norādītajiem mērķiem, izmantojot turpmāk norādītos pakalpojumus.

• Analītika

Šajā sadaļā minētie pakalpojumi ļauj īpašniekam pārraudzīt un analizēt tīmekļa vietnes apmeklētību, to var izmantot, lai izsekotu lietotāja paradumus.

“Google Ads conversion tracking” (“Google Ireland Limited”)

“Google Ads conversion tracking” ir analītikas pakalpojums, kuru sniedz “Google Ireland Limited”, apvienojot datus no “Google Ads” reklamēšanas tīkla ar darbībām, kas veiktas šajā tīmekļa vietnē.

Apstrādātie personas dati: sīkdatnes; dati par lietojumu.

Apstrādes vieta: Īrija – Konfidencialitātes politika. Privātuma Vairoga dalībniece

“Google Analytics” (“Google Ireland Limited”)

“Google Analytics” ir tīmekļa analīzes pakalpojums, kuru sniedz “Google Ireland Limited” (“Google”). “Google” izmanto savāktos datus, lai izsekotu un pārbaudītu šīs tīmekļa vietnes lietojumu, sagatavotu pārskatus par tās darbību un dalītos ar tiem ar citiem “Google” pakalpojumiem.

“Google” var izmantot savāktos datus, lai kontekstualizētu un personalizētu reklāmas savā tīklā.

Apstrādātie personas dati: sīkdatnes; dati par lietojumu.

Apstrādes vieta: Īrija – Konfidencialitātes politika. – Atteikties. Privātuma Vairoga dalībniece

“Google Analytics for Firebase” (“Google Ireland Limited”)

“Google Analytics for Firebase” jeb “Firebase Analytics” ir analītikas pakalpojums, ko nodrošina “Google Ireland Limited”.

Lai labāk izprastu “Google” datu lietojumu, ieskatieties “Google” partneru politikā.

“Firebase Analytics” var kopīgot datus ar citiem “Firebase” nodrošinātajiem rīkiem, piemēram, “Crash Reporting”, “Authentication”, “Remote Config” vai “Notifications”. Lietotājs var izskatīt šo konfidencialitātes politiku, lai rastu plašāku skaidrojumu par citiem īpašnieka izmantotajiem rīkiem.

Šī tīmekļa vietne izmanto mobilo ierīču identifikatorus un tehnoloģijas, kas līdzinās sīkdatnēm, lai nodrošinātu “Firebase Analytics” pakalpojumu.

Lietotāji var atteikties no noteiktu “Firebase” funkciju izmantošanas attiecīgās ierīces iestatījumos, piemēram, mobilā tālruņa reklāmas iestatījumos vai rīkojoties atbilstoši norādījumiem citās ar “Firebase” saistītajās sadaļās šajā konfidencialitātes politikā, ja tādas ir.

Apstrādātie personas dati: sīkdatnes; unikālie ierīču identifikatori reklāmām (piemēram, “Google Advertiser” ID vai IDFA); informācija par lietošanu.

Apstrādes vieta: Īrija – Konfidencialitātes politika. Privātuma Vairoga dalībniece

• Ārēju platformu satura rādīšana

Šis pakalpojumu veids ļauj jums tieši šajā tīmekļa vietnē skatīt saturu, kas mitināts ārējās platformās, un mijiedarboties ar to.

Šis pakalpojumu veids var vākt datus par tīmekļa apmeklētību lapās, kurās šis pakalpojums ir uzstādīts, pat tad, ja lietotāji tās neizmanto.

“Font Awesome” (“Fonticons, Inc.”)

“Font Awesome” ir burtveidolu vizualizācijas pakalpojums, kuru nodrošina “Fonticons, Inc”, kas ļauj šai tīmekļa vietnei ietvert šāda veida saturu savās lapās.

Apstrādātie personas dati: dati par lietojumu.

Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis – Konfidencialitātes politika.

“Google Fonts” (“Google Ireland Limited”)

“Google Fonts” ir burtveidolu vizualizācijas pakalpojums, kuru nodrošina “Google Ireland Limited”. Tas ļauj šai tīmekļa vietnei ietvert šāda veida saturu savās lapās.

Apstrādātie personas dati: informācija par lietojumu, dažāda veida dati atbilstoši pakalpojuma konfidencialitātes politikā norādītajam.

Apstrādes vieta: Īrija – Konfidencialitātes politika. Privātuma Vairoga dalībniece

“Google Maps” logrīks (“Google Ireland Limited”)

“Google Maps” ir karšu vizualizācijas pakalpojums, kuru nodrošina “Google Ireland Limited”. Tas ļauj šai tīmekļa vietnei ietvert šāda veida saturu savās lapās.

Apstrādātie personas dati: sīkdatnes; dati par lietojumu.

Apstrādes vieta: Īrija – Konfidencialitātes politika. Privātuma Vairoga dalībniece

• Maksājumu apstrāde

Ja nav norādīts citādi, šī tīmekļa vietne apstrādā visus maksājumus, kas veikti, izmantojot kredītkarti, bankas pārskaitījumu vai citus paņēmienus, ko nodrošina ārējie maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Vispārīgi un, ja vien nav norādīts citādi, lietotājiem lūdz sniegt viņu maksājumu informāciju un personisko informāciju tieši šiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem. Šī tīmekļa vietne nav iesaistīta šādas informācijas vākšanā un apstrādē – tā tikai saņems paziņojumu no attiecīgā maksājumu pakalpojumu sniedzēja par to, vai maksājums ir veiksmīgi pabeigts.

Maksājumu risinājums “Saferpay”

https://www.six-payment-services.com/en/services/legal/privacy-statement.html

• Viesošanas un aizmugursistēmas infrastruktūra

Šī pakalpojumu veida mērķis ir viesot datus un failus, kuri ļauj šai tīmekļa vietnei darboties un tikt izplatītai, kā arī nodrošināt gatavu infrastruktūru specifisku funkciju vai šīs tīmekļa vietnes daļu palaišanai.

Daži no turpmāk uzskaitītajiem pakalpojumiem, ja tādi ir, var darboties caur ģeogrāfiski izkliedētiem serveriem, kā dēļ var būt grūti noteikt faktisko vietu, kurā personas dati tiek glabāti.

“ArubaCloud” (“Aruba S.p.A.”)

“ArubaCloud” ir viesošanas pakalpojums, kuru nodrošina “Aruba S.p.A.”.

Apstrādātie personas dati – dažāda veida dati atbilstoši pakalpojuma konfidencialitātes politikā norādītajam.

Apstrādes vieta: Itālija – Konfidencialitātes politika.

• Mijiedarbība ar ārējiem sociālajiem tīkliem un platformām

Šis pakalpojumu veids nodrošina mijiedarbību ar sociālajiem tīkliem un citām ārējām platformām tieši no šīs tīmekļa vietnes lapām.

Uz mijiedarbības rezultātā un ar šīs tīmekļa vietnes palīdzību iegūto informāciju vienmēr attiecas lietotāja konfidencialitātes iestatījumi katrā sociālajā tīklā.

Šis pakalpojuma veids var vākt datus par apmeklētību lapām, kurās šis pakalpojums ir uzstādīts, pat tad, ja lietotāji to neizmanto.

Ieteicams izrakstīties no attiecīgajiem pakalpojumiem, lai būtu droši, ka šajā tīmekļa vietnē apstrādātie dati netiek saistīti ar lietotāja profilu.

“Facebook” poga “Patīk” un sociālo tīklu logrīki (“Facebook, Inc.”)

“Facebook” poga “Patīk” un sociālo tīklu logrīki ir pakalpojumi, kuri nodrošina mijiedarbību ar sociālo tīklu “Facebook”, kura pakalpojumus sniedz “Facebook, Inc.”).

Apstrādātie Personas dati: sīkdatnes; dati par lietojumu.

Apstrādes vieta: Amerikas Savienotās Valstis – Konfidencialitātes politika. Privātuma Vairoga dalībniece

• Reģistrēšanās un autorizēšanās

Reģistrējoties un autorizējoties, lietotāji ļauj šai tīmekļa vietnei sevi identificēt un sniegt piekļuvi specializētajiem pakalpojumiem.

Atkarībā no turpmāk aprakstītā trešās puses var sniegt reģistrēšanās un autorizēšanās pakalpojumus. Tādā gadījumā šī tīmekļa vietne varēs piekļūt dažiem datiem, kurus glabā šie trešās puses pakalpojumi, lai varētu lietotājus reģistrēt vai identificēt.

Daži no turpmāk minētajiem pakalpojumiem var vākt personas datus arī piedāvājuma pielāgošanai profilēšanai; lai uzzinātu vairāk, lūdzu, izlasiet katra pakalpojuma aprakstu.

“Google OAuth” (“Google Ireland Limited”)

“Google OAuth” ir “Google Ireland Limited” nodrošināts reģistrēšanās un autorizēšanās pakalpojums. Tas ir saistīts ar “Google” tīklu.

Apstrādātie personas dati – dažāda veida dati atbilstoši pakalpojuma konfidencialitātes politikā norādītajam.

Apstrādes vieta: Īrija – Konfidencialitātes politika. Privātuma Vairoga dalībniece

• Aizsardzība pret mēstulēm

Šis pakalpojumu veids analizē šīs tīmekļa vietnes apmeklētību, kura var būt saistīta ar lietotāja personas datiem, lai atsijātu to datplūsmas, ziņu un satura daļu, kuru atpazīst kā mēstules.

"Google reCAPTCHA” (“Google Ireland Limited”)

“Google reCAPTCHA” ir aizsardzības pret mēstulēm pakalpojums, kuru sniedz “Google Ireland Limited”.

Lietojot “reCAPTCHA”, stājas spēkā “Google” Konfidencialitātes politika un Lietošanas noteikumi.

Apstrādātie personas dati: sīkdatnes; dati par lietojumu.

Apstrādes vieta: Īrija – Konfidencialitātes politika. Privātuma Vairoga dalībniece

• Tagu pārvaldība

Šis pakalpojumu veids palīdz īpašniekam centralizēti pārvaldīt šajā tīmekļa vietnē nepieciešamos tagus un skriptus.

Caur šo pakalpojumu plūst lietotāju dati, un pastāv iespēja, ka šie dati tiek saglabāti.

“Google Tag Manager” (“Google Ireland Limited”)

“Google Tag Manager” ir tagu pārvaldības pakalpojums, kuru sniedz “Google Ireland Limited”.

Apstrādātie personas dati: dati par lietojumu.

Apstrādes vieta: Īrija – Konfidencialitātes politika. Privātuma Vairoga dalībniece

Plašāka informācija par personas datiem

• Tehniskais atbalsts un apkope

Šis pakalpojumu veids nodrošina uzņēmuma darbības nepārtrauktību, tās atjaunināšanu un regulāru apkopi.

Lai veiktu šīs darbības “Alias Srl” piekļūst datiem, kas atrodas vietnē, un var izmantot iespēju tos dublēt.

Savāktie personas dati – dažāda veida dati atbilstoši pakalpojuma konfidencialitātes politikā norādītajam.

Apstrādes vieta: Itālija – Konfidencialitātes politika.

Lietotāju tiesības

Lietotāji var izmantot savas tiesības attiecībā uz saviem datiem, kurus apstrādā īpašnieks.

Lietotājiem ir sekojošas tiesības:

• Jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu. Lietotājiem ir tiesības atsaukt piekrišanu, ja viņi ir iepriekš piekrituši savu personas datu apstrādei.

• Iebilst pret savu datu apstrādi. Lietotājiem ir tiesības iebilst pret savu datu apstrādi, ja apstrādi veic uz likumīga pamata, nevis ar lietotāja piekrišanu. Plašāka informācija ir sniegta īpašā sadaļā turpmāk tekstā.

• Piekļūt saviem datiem. Lietotājiem ir tiesības zināt, vai īpašnieks apstrādā datus, saņemt informāciju par noteiktiem apstrādes aspektiem, kā arī iegūt to datu kopiju, kuri tiek apstrādāti.

• Pārbaudīt un pieprasīt labojumus. Lietotājiem ir tiesības pārbaudīt savu datu pareizību un lūgt to atjaunināšanu vai labošanu.

• Ierobežot savu datu apstrādi. Lietotājiem ir tiesības noteiktos apstākļos ierobežot savu datu apstrādi. Tādā gadījumā īpašnieks neapstrādās šos datus citam mērķim, izņemot to glabāšanu.

• Likt izdzēst vai citādi izņemt savus datus. Lietotājiem ir tiesības noteiktos apstākļos likt, lai īpašnieks dzēš viņu datus.

• Saņemt savus datus un likt tos pārsūtīt citam pārvaldniekam. Lietotājiem ir tiesības saņemt savus datus strukturētā, vispārpieņemtā un datorraksta formātā un, ja tas tehniski ir iespējams, panākt, ka tie bez kavēšanās tiek pārsūtīti citam pārraugam. Šis noteikums ir piemērojams ar nosacījumu, ka dati tiek apstrādāti automātiski un ka apstrāde notiek, pamatojoties uz lietotāja piekrišanu, saistībā ar līgumu, kurā lietotājs ir viena no pusēm vai saistībā ar pienākumiem pirms līguma noslēgšanas.

• Iesniegt sūdzību. Lietotājiem ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai datu aizsardzības iestādei.

Plašāka informācija par tiesībām iebilst pret datu apstrādi

Ja personas dati tiek apstrādāti sabiedrības interesēs, izpildot likumiskās īpašniekam sniegtās pilnvaras vai ar mērķi īstenot īpašnieka likumīgās intereses, lietotāji var iebilst pret šādu apstrādi, sniedzot pamatojumu, kas saistīts ar viņu īpašo situāciju, kas attaisno iebildumus.

Lietotājiem jāzina, ka gadījumā, kad viņu personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, viņi var jebkurā laikā iebilst pret šādu apstrādi, nesniedzot nekādu pamatojumu. Lai noskaidrotu to, vai īpašnieks apstrādā personas datus tiešā mārketinga mērķiem, lietotāji var iepazīties ar šī dokumenta attiecīgajām sadaļām.

Kā izmantot šīs tiesības

Visas prasības saistībā ar lietotāju tiesībām var iesniegt īpašniekam, izmantojot šajā dokumentā sniegto kontaktinformāciju. Īpašnieks šos iesniegumus izskatīs bez maksas pēc iespējas ātri, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā.

Sīkdatņu politika

Šajā tīmekļa vietnē izmanto sīkdatnes un citus identifikatorus. Lai uzzinātu vairāk, lietotājs var ielūkoties sīkdatņu politikā.

Papildu informācija par datu vākšanu un apstrādi

Tiesiskās darbības

Lietotāja personas datus īpašnieks var izmantot juridiskiem mērķiem tiesā vai procesos līdz iespējamām tiesiskām sekām, kuru iemesls ir šīs tīmekļa vietnes un ar to saistīto pakalpojumu neatbilstoša izmantošana.

Lietotājs apliecina, ka apzinās – īpašniekam var nākties izpaust personas datus pēc valsts iestāžu pieprasījuma.

Papildu informācija par lietotāja personas datiem

Papildus šajā konfidencialitātes politikā ietvertajai informācijai šī tīmekļa vietne pēc pieprasījuma var sniegt lietotājam papildu un kontekstuālu informāciju par konkrētiem pakalpojumiem vai par personas datu vākšanu un apstrādi.

Sistēmas žurnāli un apkope

Lai nodrošinātu darbību un apkopi, šī tīmekļa vietne un trešo pušu pakalpojumi var vākt failus, kuros ierakstīta mijiedarbība ar šo tīmekļa vietni (sistēmas žurnālus), un šim mērķim izmantot citus personas datus (piemēram, IP adresi).

Šajā politikā neiekļautā informācija

Jebkurā laikā var pieprasīt īpašniekam sniegt plašāku informāciju par personas datu vākšanu un apstrādi. Lūdzu, meklējiet kontaktinformāciju šī dokumenta sākumā.

Kā rīkojas ar pieprasījumiem “nesekot”

Šī tīmekļa vietne neatbalsta pieprasījumus nesekot.

Lai noskaidrotu to, vai kāds no tās izmantotajiem trešo pušu pakalpojumiem ņem vērā pieprasījumus “nesekot”, lūdzu, izlasiet viņu konfidencialitātes politiku.

Izmaiņas konfidencialitātes politikā

Īpašnieks patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā, par to paziņojot saviem lietotājiem šajā lapā un, iespējams, šajā tīmekļa vietnē un / vai – cik tas ir tehniski un juridiski iespējams – nosūtot paziņojumu lietotājiem, izmantojot jebkādu īpašniekam pieejamo kontaktinformāciju. Ļoti iesakām regulāri apskatīt šo lapu, pārbaudot pēdējo pārveidojumu datumu, kas norādīts beigās.

Ja izmaiņas skar datu apstrādes darbības, kuras veic, pamatojoties uz lietotāja piekrišanu, īpašniekam nepieciešamības gadījumā jāiegūst no lietotāja jauna piekrišana.

Definīcijas un atsauces uz normatīvajiem aktiem

Personas dati (vai dati)

Jebkāda informācija, kas tieši, netieši vai saistībā ar citu informāciju, ieskaitot personu identificējošu numuru, ļauj identificēt vai padara identificējamu fizisku personu.

Dati par lietojumu

Šajā tīmekļa vietnē (vai ar šajā tīmekļa vietnē izmantoto trešo pušu pakalpojumu palīdzību) automātiski savāktā informācija, kas var ietvert: to lietotāju, kuri izmanto šo tīmekļa vietni, IP adreses vai datoru domēna nosaukumus, URI adreses (universālais resursu identifikators), pieprasījuma laiku, paņēmienus, ar kuru palīdzību pieprasījums iesniegts serverī, atbildē saņemtā faila izmēru, ciparu kodu, kurš norāda uz servera atbildes statusu (veiksmīgs iznākums, kļūda utt.), izcelsmes valsti, lietotāja pārlūkprogrammas un operētājsistēmas izmantotās funkcijas, dažādu ar laiku saistītu informāciju par katru apmeklējumu (piem., laiks, kas pavadīts katrā no lietotnes lapām), kā arī informāciju par ceļiem, pa kuriem notikusi pārvietošanās lietotnē, ar īpašu atsauci uz apmeklēto lapu secību, un citus parametrus par ierīces operētājsistēmu un / vai lietotāja IT vidi.

Lietotājs

Persona, kas lieto šo tīmekļa vietni un, ja vien nav norādīts citādi, ir datu subjekts.

Datu subjekts

Fiziska persona, uz kuru attiecas personas dati.

Datu apstrādātājs (vai datu aizsardzības uzraudzītājs)

Fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita iestāde, kura apstrādā personas datus datu pārziņa vārdā tā, kā aprakstīts šajā konfidencialitātes politikā.

Datu pārzinis (vai īpašnieks)

Fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita iestāde, kas atsevišķi vai kopā ar kādu nosaka personas datu apstrādes mērķus un veidus, ieskaitot drošības pasākumus, kas attiecas uz šīs tīmekļa vietnes darbību un lietošanu. Datu pārzinis, ja vien nav norādīts citādi, ir šīs tīmekļa vietnes īpašnieks.

Šī tīmekļa vietne (vai šī lietotne)

Līdzeklis, ar kura palīdzību tiek vākti un apstrādāti lietotāja personas dati.

Pakalpojums

Pakalpojums, kuru nodrošina šī tīmekļa vietne tā, kā aprakstīts saistītajos noteikumos (ja tādi ir) un šajā vietnē /lietotnē.

Eiropas Savienība (vai ES)

Ja vien nav norādīts citādi, visas šajā dokumentā sniegtās atsauces uz Eiropas Savienību ietver visas pašlaik Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomiskajā Zonā ietilpstošās valstis.

Sīkdatnes

Nelielas datu kopas, kuras tiek glabātas lietotāja ierīcē.

________________________________________

Juridiskā informācija

Šis paziņojums par konfidencialitāti ir sagatavots, balstoties uz daudzu normatīvo aktu noteikumiem, ieskaitot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) 13./14. pantu.

Šī konfidencialitātes politika attiecas tikai uz šo tīmekļa vietni, ja vien šajā dokumentā nav norādīts citādi.

Pēdējā atjaunināšana – 2020. gada 12. gada martā.24/7

avesco-rent.lv ir vienmēr atvērts!

ATŠĶIRĪGS, VIENKĀRŠS VEIDS, KĀ NOMĀT

Izmēģiniet – Jums patiks!

Kvalitatīvas iekārtas

Izvēlieties no atzītiem zīmoliem!

Visā Latvijā

Mēs esam tur, kur esat Jūs!