Zvaniet mums tagad pa tālruni +371 29999915 visām jūsu nomas aprīkojuma vajadzībām

Strādāt ar mums

Mūsu uzņēmumā liela nozīme ir kopienas sajūtas radīšanai, kur autonomija un radošais gars ir prioritāte. Mūsu komanda ir drosmīga un iedvesmojoša, un mēs visi sadarbojamies kopīgu mērķu vārdā. Mēs ticam organizācijas struktūrai, kurā katrs darbinieks tiek iedrošināts uzņemties atbildību par savu darbu. Mūsu komandas ir patstāvīgas, un mēs veicinām atvērtu komunikācu un tiešu ideju apmaiņu. Avesco Rent SA ir iekļaujošs un atbalstošs darba devējs, apņēmības pilns veicināt dažādību un nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem. Papildus tam mēs apzināmies, cik liela nozīme ir darba un privātās dzīves līdzsvaram, tāpēc esam parūpējušies, lai to nodrošinātu mūsu darbiniekiem Avesco Rent is an inclusive and supportive employer, committed to promoting diversity and equal opportunities. Additionally, we recognize the importance of work-life balance and have implemented measures to support our employees in this regard

Vērtības

Mūsu uzņēmuma galvenās vērtības ir tuvība, godprātība un apņēmība sniegt izcilu klientu servisu. Mūsu motivētās komandas ir būtisks elements jūsu mērķu sasniegšanā. Mēs ieguldām savos darbiniekos, augstu vērtējot viņu viedokli, atbalstot viņus un sniedzot izaugsmes iespējas. Mēs saprotam, ka uzņēmuma panākumi ir tieši saistīti ar tā cilvēkiem.

Misija

Motivēti un prasmīgi darbinieki ir mūsu biznesa izaugsmes pamatā. Mēs atbalstīsim jūs ikvienā attīstības solī, nodrošināsim dažādas iekšējo un ārējo apmācību iespējas, lai motivētu jūs augt stimulējošā un pozitīvā vidē. Nodrošināsim jums nepieciešamos rīkus, lai jūs varētu izmantot savu potenciālu un demonstrēt stiprās puses.

Vīzija

Mēs lepojamies ar to, ka esam atklāti, godīgi, uz mums var paļauties un sniedzam profesionālus rezultātus. Mēs veicinām kultūru, kurā galvenais ir izcilība un ilgtermiņa sadarbība ar darbiniekiem un klientiem. Mēs rūpīgi atlasām darbiniekus, balstoties uz viņu prasmēm un pieredzi, kā arī ņemot vērā to, kā viņi atbilst mūsu vērtībām un iederas mūsu uzņēmuma kultūrā. Mēs sagaidām, ka darbinieki būs mērķtiecīgi, zinātkāri, proaktīvi, ka viņi būs gatavi mācīties no savām kļūdām, pārvarēt jaunus izaicinājumus un augt kā komanda.

Mārtiņš Gailis

Baltijas direktors
Pievienojieties mūsu Avesco Rent komandai un attīstiet savu karjeru dinamiskā un atbalstošā mācību vidē.